Zeo Mix 5000ml

SKU: 380 Kategorija:

Opis

Preparat sadrži specifičnu smešu zeolita, naročito preporučljivu za upotrebu u
akvarijumima sa mnoštvom stanovnika ili u takozvanim ULNS akvarijumima
(akvarijumima sa vrlo niskim nivoima nutrijenata). Zahvaljujući pažljivo
spravljenom sastavu preparata, Zeo Mix je filtraciono sredstvo sa višestrukom
namenom.
Zeo Mix precizno apsorbuje amonijak i amonijum jone još u početnoj fazi
nastanka, čime sprečava povećanje koncentracije nitrata. Dodatno, vezuje i fenole i
teške metale. Zeo Mix se naročito preporučuje za upotrebu u morskim
akvarijumima zahtevnim za održavanje.
Doziranje: 100 ml rastvora na 100 litara vode u akvarijumu. Pre upotrebe,
preporučljivo je proprati sadržaj preparata RODI vodom (reverznom osmozom
dejonizovanom vodom).
Proizvod se može koristiti u media reaktoru, kao i u filter kesici. Preporučeni
protok je 300 – 500 l / h. Zeo Mix proizvod je potrebno menjati svakih 6 nedelja.
Ne smanjuje nivoe natrijuma u vodi. Zbog izražene sposobnosti apsorpcije zeolite
iz vode, Zeo Mix bi trebalo da koriste iskusni akvaristi.
Držati van domašaja dece! Proizvod namenjen isključivo upotrebi u akvarijumu.
Nije podesan za ishranu ljudi.

Aquaforest