Salifert Nitrit (No2) Test

SKU: 146 Kategorija:

Opis

Merenje nitrita
Nitrit je supstanca koja je toksična i za ribe i uza beskičmenjake. Zabluda je
da nitriti nestaju nakon 3-4 nedelje cikliranja akvarijuma.

Mana mnogih testova za merenje nitrita je nedovoljna specifičnost, pa
prisustvo različitih amina (poput esencijalnih aminokiselina) utiče da
izmerene vrednosti budu niže od realnih, pogotovo ako je koncentracija
nitrita relativno niska.

U adekvatno cikliranim akvarijumima, nitriti se pretvaraju u nitrate. Tako
stvoren nitrat se potom pretvara u neškodljiv gasoviti azot. Ovo se dešava u
zonama sa nedovoljno kiseonika unutar živog kamena i različitih drugih
vrsta filter materijala.
Pre konačnog pretvaranja u gasoviti azot, nitrat se pretvara u nitrit ponovo.
Kada se, iz bilo kog razloga, ovaj ciklus ne dovrši, toksični nitrit će biti
prisutan u znatnim koncentracijama i lako ga je detektovati testovima, koji
ne reaguju na prisustvo amina. Testovi osetljivi na prisustvo različitih
amina, neće registrovati prisutne nivoe toksičnog nitrita.
 
Salifertov test za merenje nitrita nema ovaj nedostatak, jer se zasniva na
specifičnim sastojcima. Upravo ti sastojci ovog testa omogućuju razvijanje
jasno uočljive boje nekoliko minuta nakon merenja. Razvijena boja je
intenzivna dovoljno da se čak i prisustvo minimalnih koncentracija nitrita
lako uočava. Ovaj test je možda i najsenzitivniji, najprecizniji i najbrži test
za merenje nitrita dostupan na tržištu.
Set za merenje omogućava otprilike 60 merenja.

Komentari

Još uvek nema komentara.

Komentariši prvi “Salifert Nitrit (No2) Test”