Salifert Nitrat (No3) Test

SKU: 145 Kategorija:

Opis

Merenje nitrata
Kada se u akvarijumu nalaze zone u kojima nema dovoljno kiseonika
(prelazak na anaerobni metabolizam) ili kada se procesi razgradnje nitrata
ne odvijaju adekvatno, dolazi do porasta koncentracije nitrata. Visoke
koncentracije nitrata vode nepoželjnom rastu algi, koje remete život korala i
okoline. Nitrat sam po sebi, takođe, usporava rast korala.

U morskom akvarijumu koji funkcioniše ispravno, koncentracije nitrata bi
trebalo da budu niže od 1 mg / L. Akvarijumi koji sadrže samo ribice (fish-
only akvarijumi) uglavnom pokazuju dosta veće koncentracije nitrata.
Većina testova za merenje koncentracije nitrata je bazirana na uzorkovanju
određene količine nitrata, pretvaranju iste u nitrite i potom merenju
koncentracije nitrita.
Kao i u slučaju merenja koncentracije nitrita, prisutne koncentracije
različitih amina mogu značajno uticati na izmerene vrednosti. Ako se to
dogodi, izmeriće se značajno niže koncentracije od realnih.
Mnogi testovi koji mere nivo nitrata su osetljivi na uticaj amina.
Salifert test za merenje koncentracije nitrata nema ovaj nedostatak. Baziran
je na specijalnim sastojcima koji omogućuju brzo i precizno merenje.
Test pokriva opseg između vrlo niskih i vrlo visokih koncentracija nitrata
(otprilike 0.05 – 20 mg / L za merenje koncentracije jedinjenja nitrata ili 0.2
– 100 mg / L za merenje koncentracije jona nitrata).
Set je predviđen za otprilike 60 merenja.

Komentari

Još uvek nema komentara.

Komentariši prvi “Salifert Nitrat (No3) Test”