Refraktometar

SKU: 166 Kategorija:

Opis

Čemu služi refraktometar?
Iskusni akvaristi znaju da je upotreba refraktometra najbolja metoda za merenje
saliniteta i specifične težine morske vode u akvarijumu. Ovi optički instrumenti su
jednostavni za upotrebu i neverovatno precizni čak i pri vrlo niskim nivoima soli u
vodi. Relativno nedavno, refraktometri su postali daleko pristupačniji cenom, tako

da sada svaki vlasnik akvarijuma moće da priušti sebi jedan i njime nadgleda
kvalitet vode u akvarijumu.
Uputstvo za upotrebu
Na staklo prizme na vrhu uređaja kanuti 1 do 2 kapi morske vode iz akvarijuma i
preklopiti staklo. Nakon što je uzorak tečnosti postavljen na mernu površinu, svetlo
propušteno od strane uređaja prolazi kroz tečnost i prelama se. Refraktometar
usmerava prelomljenu svetlost na unutrašnju skalu, koja je uvećana setom sočiva i
lako se očitava.
Pogledajte kroz okular i očitajte skalu. Gornji deo skale je prebojen plavo, donji je
beo. Očitajte vrednost na granici ova dva dela. Jedna strana skale meri salinitet,
druga meri specifičnu težinu vode.
Refraktometar obezbeđuje izuzetnu preciznost pri merenju ukupnog saliniteta
morske vode pri temperature od 25 °C.
Za efikasno praćenje kvaliteta vode u akvarijumu, razmotrite investiranje u
refraktometar. Preciznost uređaja i pristupačnost cena ih čini vrlo isplativim.