DINO X 250ml – efikasno uklanja končaste alge u akvarijumu

SKU: 1539 Kategorija:

Opis

DINO X je vrlo moćan i efikasan preparat namenjen uklanjanju svih vrsta
končastih i takozvanih vatrenih algi u morskom akvarijumu. Zaustavlja ili sprečava
bujanje nepoželjnih algi u akvarijumu, bez štetnog uticaja na korale.
Proizvod sadrži 250 ml rastvora.
Doziranje i uputstva za upotrebu:
 5 ml Dino X preparata na 100 litara vode
 Da bi se sprečilo predoziranje, neophodno je precizno izračunati zapreminu
vode u akvarijumu
 U slučaju intenzivnog bujanja algi, dozvoljena doza je do 6 ml na 100 litara
vode
 Preporučuje se upotreba uz snažan skimer
 Dozu ponavljati svaka 2 dana dok alge ne budu u potpunosti eliminisane
 Zbog uticaja više faktora, ne postoji definisan period potreban za potpuni
tretman
 Diflagelate se uglavnom uspešno eliminišu primenom 10 doza
 Druge vrste algi se uspešno eliminišu primenom 15 doza
 Ne menjati vodu tokom perioda primene Dino X preparata. Nedelju dana
nakon poslednje doze nastaviti sa uobičajenim režimom izmene vode u
akvarijumu
 Tokom primene Dino X preparata ne primenjivati preparate elemenata u
tragovima, mineralne soli, aminokiseline, SPS hranu, ni preparate za baling
metodu
 Ne primenjivati ozon ili karbon tokom perioda Dino X tretmana
 Ukloniti sve vrste apsorptivnih materija
 Nakon poslednje doze Dino X rastvora, primeniti Fauna Marin Carb L
preparat
Napomena
 Dino X rastvor nije efikasan protiv cijanobakterija
 Kada se koristi propisno, Dino X je neškodljiv za ribe i beskičmenjake
 Dino X rastvor uvek treba primenjivati uveče ili 1 sat nakon gašenja glavnog
osvetljenja u akvarijumu. Prekida se fotosinteza Zooanthellae algi, što
omogućava maksimalnu efikasnost rastvora. Period glavnog osvetljenja ne
treba da traje duže od 6 sati.

 Podesiti skimer na vlažan režim i 24/7 rad.
 Parametri vode se mogu podesiti za baling metodu. Ovo ne utiče na
efikasnost Dino X rastvora.
 Komercijalne preparate Ca, Alk, Mg primenjivati oprezno tokom primene
Dino X rastvora, s obzirom da ovi proizvodi uglavnom sadrže elemente u
tragovima.

Komentari

Još uvek nema komentara.

Komentariši prvi “DINO X 250ml – efikasno uklanja končaste alge u akvarijumu”