Salifert Kalcijum (Ca) Test

SKU: 161 Kategorija:

Opis

Merenje i dodavanje kalcijuma
Kalcijum je jedan od glavnih gradivnih elemenata koralinih algi, osnovni sastojak
skeleta tvrdih korala i skeletnih izdanaka mekih korala. Kalcijum, takođe, ima
ulogu u mnogim biološkim funkcijama.

Vrlo često nedovoljne koncentracije kalcijuma u akvarijumskoj vodi usporavaju ili
zaustavljaju normalan rast korala i koralinih algi.
Prirodna morska voda sadrži od 400 do 450 mg / L kalcijuma. Ovoj vrednosti treba
težiti i pri podešavanju vode u morskom akvarijumu. Za postizanje stabilnih uslova
za život u morskom akvarijumu, koncentracije kalcijuma ne bi trebalo da variraju
više od 15 mg / L. To ujedno znači da bi test za nivo kalcijuma trebalo da može da
detektuje tolika odstupanja.
U zdravom akvarijumu, rast i razmnožavanje korala, korisnih koralinih algi i
drugih organizama, vodi padu koncentracije kalcijuma u vodi. S obzirom na
važnost kalcijuma, potrebno je pravovremeno korigovanje sniženih koncentracija.
U te svrhe, neophodni su adekvatan dodatak kalcijuma i precizan set za merenje
koncentracija kalcijuma.
“Salifert” test za kalcijum je sposoban da detektuje fluktuacije od 10 mg / L
kalcijuma. Promena boje na testu je jasna i olakšava detekciju malih, ali značajnih
odstupanja u koncentraciji kalcijuma. “Salifert” je jedini proizvođač koji zaista
obezbeđuje tačnost i preciznost merenja koje navodi u opisu proizvoda.
Set za merenje ima kapacitet od otprilike 50 – 100 merenja.