Salifert Fosfat(Po4) Test

SKU: 163 Kategorija:

Opis

Merenje koncentracije fosfata
Fosfat ima nekoliko negativnih efekata kada je prisutan u prekomernoj
koncentraciji. Prvo, fosfat stimuliše rast neželjenih algi, što čitav akvarijum čini

neuglednim prizorom. Dalje, fosfat zaustavlja ili usporava rast korala i koralinih
algi. U jednoj naučnoj studiji je pokazano da nivo fosfata iznad 0.05 mg / L može
umanjiti rast koralinih algi i do 90%.
Ispiranje riblje hrane bogate fosfatima nakon odmrzavanja, a pre upotrebe,
sprečava unos fosfata u akvarijum značajno. Takođe, poželjno je izbegavati
upotrebu aktivnog uglja lošeg kvaliteta, koji je bogat fosfatima, kako bi se
koncentracija fosfata držala što nižom. Proverite, stoga, sadržaj fosfata u aktivnom
uglju pre upotrebe.
Povišene koncentracije fosfata je moguće ukloniti upotrebom “Phosphate –
Eliminator” rastvora ili visokoefikasne granulirane smese “Phosphate – Killer”.
Oba proizvoda snižavaju i koncentracije silikata i nekih organskih jedinjenja, a
adsorbuju i toksične teške metale.

S obzirom da fosfat može imati neželjene efekte već pri koncentracijama iznad
0.05 mg / L, test za merenje fosfata bi trebalo da detektuje i niže koncentracije od
toga. “Salifert” test za merenje koncentracije fosfata detektuje koncentracije od
0.015 mg / L u roku od nekoliko sekundi. Ovo merenje nivoa fosfata čini prilično
pouzdanim i omogućava pravovremeno intervenisanje ukoliko je potrebno. Set za
merenje omogućava otprilike 50 merenja.