Phosphate minus 1000ml

SKU: 372 Kategorija:

Opis

Efikasno sredstvo za upotrebu u fluidizacionim filterima. Prevelike količine hrane i
suplemenata mogu biti uzrok povišenih nivoa fosfata. Zahvaljujući jedinstvenoj
tehnologiji na kojoj je zasnovan, proizvod Phosphate Minus efikasno smanjuje
nivoe fosfata i silikata u vodi morskih akvarijuma. Visok kapacitet adsorpcije
omogućava vezivanje velikih količina fosfata, bez štetnog uticaja na stanovnike
akvarijuma. Phosphate Minus proizvod je preporučljiv za upotrebu i u novim i u
zrelim, stabilnim akvarijumima. U novooformljenim akvarijumima, sprečava porast
koncentracije fosfata, dok u zrelim akvarijumima snižava postojeće visoke
koncentracije fosfata i uravnotežava hemijski sastav vode. Održavanjem biološke
ravnoteže u akvarijumu, ovaj proizvod ujedno sprečava rast i razvoj neželjenih algi
i cijanobakterija. Phosphate Minus proizvod treba postaviti u reaktor uz
preporučeni protok vode od najmanje 400 litara na sat. Podesan je i za pasivnu
upotrebu u filtracionim čarapama. Proizvod Phosphate Minus bi trebalo koristiti
svake četiri nedelje ili pri značajnijem porastu nivoa fosfata u akvarijumu. Ubrzo
nakon postavljanja u filtracioni sistem, proizvod može dovesti do lake prebojenosti
vode. Uprkos tome, Phosphate Minus preparat ne bi trebalo ispirati pre upotrebe,
jer je smeđa prašina, koja aktivno uklanja fosfate, potpuno neškodljiva za
stanovnike akvarijuma. Smeđa prebojenost nestaje posle kratkog vremenskog
perioda. Ispiranje rastvora RODI vodom smanjuje njegovu efikasnost.
Prednosti Phosphate Minus proizvoda
Uspostavlja hemijsku ravnotežu vode u akvarijumu
Sprečava razvoj algi i cijanobakterija
Neškodljiv je za stanovnike akvarijuma
Podesan za upotrebu i u novouspostavljenim i u zrelim akvarijumima
Doziranje
25-100 ml na 100 l vode
Napomena
Prekomerna upotreba perparata Phosphate Minus remeti njegovu efikasnost
Neadekvatna filtracija u akvarijumu može biti uzrok povišenih nivoa fosfata

Nagli padkoncentracije nitrata i fosfata može uništiti Zooxanthellae i uzrokovati
odumiranje korala
Preporučene vrednosti za fish – only akvarijume: PO4 0,00-0,03 mg/l
Preporučene vrednosti za reef akvarijume: PO4 0-0,02 mg/l

Aquaforest