Osmolator®

Automatsko dolivanje vode

SKU: 45 Kategorija:

Opis

Osmolator® 2 
TUNZE Osmolator® 3155 je uređaj kojim se obezbeđuje stabilan nivo
osmolarnosti vode u morskim i slatkovodnim akvarijumima. Osigurava preciznu i
bezbednu nadoknadu vode koja je isparila iz akvarijuma. Ovaj uređaj za
regulisanje nivoa vode u akvarijumu sadrži komandnu tablu, dva senzora, dva
magnetna držača za senzore i mnogobrojne dodatne delove. Podesan je za upotrebu
u okviru Comline filtera ili drugih tipova filtera, a moguće ga je podesiti i direktno
na obod akvarijuma. Magnetni držač za dva senzora je namenjen za staklo debljine
do 15 mm, dok je magnetni držač za zaseban bezbednosni sensor podesan za staklo
debljine do 12 mm.
Za instalaciju Osmolator® uređaja, potrebni su napajanje, merna pumpa, crevo,
magnetni držač za dva senzora i magnetni držač za zasebni sensor koji kontroliše
prelivanje.
Postoje dva glavna senzora integrisana u TUNZE Osmolator 3155®, dok
operativni senzor kontroliše nivoe vode, a bezbednosni senzor sprečava prelivanje
vode iz akvarijuma. Operativni senzor meri nivo površine vode i pokreće kontroles
u slučaju da se nivo vode spusti ispod željene visine. Ovo pokreće mernu pumpu,
koja tada dosipa dovoljnu količinu vode iz rezervoara u akvarijum da nadomesti
vodu koja je isparila. Kada je ovaj process završen, kontroler koji elektronski meri
vreme, automatski isključuje mernu pumpu. U slučaju da operativni senzor ispadne
iz funkcije zbog tehničkih razloga, bezbednosni senzor će sprečiti prelivanje vode,
a uređaj će zvučno signalizirati problem. Ukoliko merna pumpa radi duže od 10
minuta, automatski će biti isključena iz bezbednosnih razloga.

Komentari

Još uvek nema komentara.

Komentariši prvi “Osmolator®”