NitraPhos minus 200ml

SKU: 291 Kategorija:

Opis

Preparat NitraPhos Minus sadrži jedinstvenu formulu kojom se biološki uklanjaju
nitrati, nitriti i fosfat iz akvarijuma. Preparat aktivira metabolizam različitih
bakterija, koje su u akvarijumu zadužene za uklanjanje viška hranljivih materija.
Zahvaljujući specifičnoj smeši više jedinjenja organskog ugljenika, aminokiselina i
vitamina, sve biohemijske promene se dešavaju neometano, a bakterije lako
apsorbuju jedinjenja pretvarajući ih u biomasu. Ta biomasa potom postaje vredna
hrana za korale, a preostali višak se filterima ili skimerom uklanja iz vode.
NitraPhos Minus proizvod poboljšava sveukupno zdravlje korala, obezbeđuje im
bolju prebojenost i pospešuje im rast. Da bi se održala biološka ravnoteža u
akvarijumu, ovaj preparat sprečava rast nepoželjnih zelenih algi i množenje
cijanobakterija.
Prednosti ovog proizvoda:
– Efikasno uklanja višak nitrata i fosfata
– Obezbeđuje hemijski uravnotežen sastav vode
– Brzo suzbija rast neželjenih algi
– Pospešuje rast korala i njihovu prebojenost
Preporuke za doziranje:
Poželjno je započeti primeni NitraPhos Minus preparata polovinom prosečne
preporučene doze. Koncentracije nitrata i fosfata meriti jednom ili dva puta
nedeljno. Preporučene dnevne doze su:

Koncentracija NO 3 / PO 4 [mg / L] Dnevna doza [ml / 100L]
NO 3 više od 10 ppm, PO 4 više od 0,2 ppm 3
NO 3 2 – 10 ppm , PO 4 0,1 – 0,2 ppm 2 – 2,5
NO 3 manje od 2 ppm, PO 4 veće od 0,03 ppm 1,5
NO 3 manje od 2 ppm, PO 4 manje od 0,03 ppm 1

Napomena:
– Niski nivoi nitrata i fosfata zahtevaju suplementaciju ishrane korala
– Neadekvatna filtracija može biti uzrok visokih nivoa nitrata i fosfata
– Davanje previse hrane ili suplemenata može biti uzrok visokih nivoa nitrata i
fosfata
– Naglo obaranje koncentracija nitrata i fosfata može uništiti Zooxanthellae i
uzrokovati umiranje korala

Aquaforest

Komentari

Još uvek nema komentara.

Komentariši prvi “NitraPhos minus 200ml”