Siganus Magnificus – Magnificent Foxface

SKU: 384 Kategorija:

Opis

Riba Foxface Lo, poznata i kao Foxface Rabbitfish, prepoznatljiva je po
jedinstvenoj prebojenosti tela. Telo joj je prošarano žuto-smeđim nijansama, dok je
grudni deo taman. Lice je svetlo prebojeno sa tamnim šarama u donjoj polovini.
Ova je vrlo prilagodljiva riba i odličan je izbor za novooformljene akvarijume.
Za optimalne životne uslove preporučljivo ju je čuvati u akvarijumu minimalne
zapremine 450 litara. Vrlo je miroljubiva vrsta, osim kada se u akvarijumu čuva sa
drugim jedinkama svoje vrste. Moguće ju je čuvati u akvarijumu sa mnogo
agresivnijim vrstama. Predatori je uglavnom ne ugrožavaju, jer poseduje otrovne
leđne bodlje. Ukoliko se adekvatno hrani, riba Fox Rabbitfish je pogodna i za reef
akvarijume. Ukoliko se ne hrani adekvatno, otkidaće komadiće nekih vrsta LPS i
mekih korala.
Ribe Foxface Lo se hrani raznim biljnim preparatima, kao i mnogim vrstama algi
nepoželjnih u akvarijumu.
Dostupno u veličini: ova riba raste od malih dimenzija (3 cm), preko srednjih (8 –
11 cm), do krupnih (15 – 20 cm)