Harlequin Tusk – Choerodon Fasciatus

SKU: 370 Kategorija:

Opis

Riba Harlequin Tusk je prirodni stanovnik koralnih grebena Indijskog okeana i
priobalja Australije. Vrsta koja potiče iz Indijskog okeana ima telo prekriveno
narandžastim prugama, oivičenim belim, i rep u plavoj nijansi. Vrsta iz
australijskog priobalja ima narandžaste pruge oivičene plavim, koje se protežu od
grudnog peraja do repa. Obe vrste imaju svetloplave zube, koje koriste za
drobljenje beskičmenjaka. Ova riba je odličan stanovnik fish-only akvarijuma sa
obiljem živog kamenja.
Dok je mlada, ova riba je uglavnom stidljiva, ali sazrevanjem formira karakter i
stiče samopouzdanje.
Optimalnu životnu sredinu ovoj ribi obazbeđuje akvarijum minimalne zapremine
450 litara, sa dosta živog kamenja za sakrivanje i umereno agresivnim i aktivnim
drugim ribama u akvarijumu, poput Angelfish, Tang i Trigger riba. Preporučljivo je
čuvati samo jednu jedinku ove vrste u akvarijumu. Iako uglavnom ne ugrožava
korale, hrani se skoro svim ljuskarima, poput puževa i rakova.
Ishrana ribe Harlequin Tusk Wrasse treba da sadrži vitaminima obogaćen smrznuti
mizis, vitaminima obogaćene Artemije i raznovrsnu drugu mesnatu hranu, kao i
visokokvalitetnu hranu u listićima i granulama.
Dostupno u veličini: ova riba raste od malih dimenzija (6 – 9 cm), preko srednjih
(10 cm), većih (13 – 15 cm), do izuzetno krupnih (18 – 23 cm)