Component 1 2 3 15l

SKU: 371 Kategorija:

Opis

Hemijski sastav proizvoda Component 1 2 3 je zasnovan na metodi koju je
razvio H. Balling. Formula je unapređena u Aqua Reef laboratoriji i obogaćena
elementima u tragovima, koji su esencijalni za dobar rast i razvoj organizama u
morskom akvarijumu.
Kao rezultat, nastala su tri preparata predviđena da se redovno doziraju u jednakim
količinama. Proizvod Component 1 2 3 zadovoljava potrebe korala za
magnezijumom i kalcijumu, ali i za drugim elementima, koji zahtevaju pažljivo
doziranje i čije je ujednačene koncentracije teško postići.
Doziranje: Doziranje je potrebno prilagoditi potrošnji makroelemenata i
vrednostima parametara kvaliteta vode, poput kalcijuma, magnezijuma i KH.
Ukoliko su jedan ili dva parametra i dalje van željenih opsega, preporučujemo dalju
upotrebu jednakih doza svakog rastvora ovog proizvoda, uz dodavanje nekog
suplementa (preparati kalcijuma, magnezijuma, KH Buffer), koji će iznivelisati
problematični parametar.
Da bi se postigla adekvatna koncentracija elemenata u tragovima u akvarijumu,
nivoi magnezijuma i kalcijuma moraju biti unutar preporučenih opsega (Ca: 380 –
460 ppm, Mg: 1180 – 1460 ppm)
Za tipičan morski akvarijum sa prosečnom količinom tvrdih korala potrebno je oko
25 ml rastvora svake komponente ovog proizvoda na 100 litara vode dnevno.
Komponenta 1 sadrži: Ca, Sr, Ba, Co, Mn, Cu, Fe, Zn, Ni, Cr. (Komponenta 1
sadrži 18 000 ppm Ca. 25 ml rastvora u 100 litara vode podiže nivo kalcijuma za
4,5 ppm).
Komponenta 2 sadrži: NaHCO3, F, I. (Komponenta 2 sadrži 2 500 dkh/l. 25 ml
rastvora u 100 litara vode podiže KH nivo za 0,65 dKH).
Komponenta 3 sadrži: Mg, morsku so, K i B. (Komponenta 3 sadrži 3 300 ppm
Mg. 25 ml rastvora u 100 litara vode podiže Mg nivo za 0,38 ppm).
Kalcijum sadržan u Komponenti 1 vezuje karbonat iz Komponente 2 , pri čemu
nastaje kalcijum – karbonat, jedinjenje neophodno koralima za normalan rast.
Potom, spajanjem natrijuma i hlora nastaje natrijum – hlorid, koji se može naći u
višku, nakon ponavljanog doziranja. U tom slučaju, so sadržana u Komponenti 3 ,
koja u sebi nema natrijum-hlorid, vezuje taj višak natrijum-hlorida, održavajući
tako elektrolitnu ravnotežu sastava vode.

Ukoliko se pri doziranju ne dodaju jednake količine komponenti proizvoda, sastojci
se ne mešaju adekvatno i izostaje pravilna Balling metoda.
Primena: Najpre obustaviti sve druge metode doziranja kalcijuma, magnezijuma i
korekcije alkalnosti vode u akvarijumu. Potom nekoliko dana uzastopno, u isto
vreme, izmeriti vrednosti ovih parametara.
Primer:
Dan 1 dKH 9.0
Dan 2 dKH 8.7
Dan 3 dKH 8.4
Dan 4 dKH 8.1
Dan 5 dKH 7.8
Na osnovu rezultata, vidi se da dnevna potrošnja obara alklaitet vode za 0.3.
Upotrebom AF kalkulatora (www.aquaforest.eu/afcalcen) možete izračunati da
doza od 44 ml ovog proizvoda podiže alkalitet za 0.3. Doziranje počnite polovinom
ove doze. Kontinuirano merite vrednosti parametara kvaliteta vode i povećavajte
dozu dok se vrednosti ne ustale.

Aquaforest